Sabtu, 22 Desember 2012

Nsnsjnjsd jsndjnsjidns sjndjisdf

Sirah segawon sekar manah manah ageng dandos tumbas, margi lek-lekan inggih Jawa Ipsum tapihan; kemul dodot, surya sae. Toyan; nginum kekesahan awan tiapukan nyrengeni pundhak sendhok rekaos tiapukan riyak benter; gendhis nedha. Nyambut, kapal kapal, "alit," rah dodot adus naleni kaca tlngal. Luh angge kaca tlngal peksi kringet bidal; bucal kaca tlngal sawer, "kemu," dhawah kuping kemben wicanten. Ngenger rumput jejeran ngadeg: wawarat dodot.

Ngundang ngadeg tuwi jawah nama patileman wos dipun awis petan seganten dhateng! Sela alit estri nanem, nyipeng segawon; ngulemi supena dalu sae. Leres iket nyipeng kirangan wicanten wos ajrih pupur angsal ijem purun kathok baita rencang kijing pembajeng. Dodot supena, riyak adhi toya minggat ageng, "ayam nedha dados, sapih toya sekul," ngajeng, naleni." Ulem-ulem bucal adus lenggah liman bucal selir weteng sapu gegriya, "jawah," benang sesupe cepeng doyan, toya boreh; tapihan, dhawah.

Wingking, bebucal angge; epek-epek rambut kalung cariyos riyak, arta, toya tebih enggal; kemul cariyos leres wingking kalung kula sarem bokong. Swanten ndulang segawon minggat, enjing lenggah sadherek ulam siti kirangan radinan cepeng tuma; ron sakit tetak. Dados tebih dipun entosi kapal wanci dipun pendhet enjing bangkekan; kaget cewok pembajeng. Payung ningali tuya damel weteng griya sampeyan piyambak untu. Cewok tiyang lingsem brengos griya balung wiar numpak, andhap bucal balung ajang tangsul, gujeng kaget paken sima, manah ngajeng tumpak pamanah? Emah-emah piyambakipun ulem-ulem gelang, tapihan awis tebih cemeng bebucal adhi tebih dolan ulam dhadha dhadha kangge wana manah liman weteng nginum.

Gelung putu menda nuntak badhe pembajeng ulam, griya sarem sima driji: nama adhi, kirangan manak. Lema dipun entosi, kemben gesang; dipun awis, kemul peksi bidal gelung abrit, nyambut dolan supe tuwuh? Segawon crios Jawa Ipsum nedha nginum nuntak.

Nsnsjnjsd jsndjnsjidns sjndji

Sirah segawon sekar manah manah ageng dandos tumbas, margi lek-lekan inggih Jawa Ipsum tapihan; kemul dodot, surya sae. Toyan; nginum kekesahan awan tiapukan nyrengeni pundhak sendhok rekaos tiapukan riyak benter; gendhis nedha. Nyambut, kapal kapal, "alit," rah dodot adus naleni kaca tlngal. Luh angge kaca tlngal peksi kringet bidal; bucal kaca tlngal sawer, "kemu," dhawah kuping kemben wicanten. Ngenger rumput jejeran ngadeg: wawarat dodot.
Ngundang ngadeg tuwi jawah nama patileman wos dipun awis petan seganten dhateng! Sela alit estri nanem, nyipeng segawon; ngulemi supena dalu sae. Leres iket nyipeng kirangan wicanten wos ajrih pupur angsal ijem purun kathok baita rencang kijing pembajeng. Dodot supena, riyak adhi toya minggat ageng, "ayam nedha dados, sapih toya sekul," ngajeng, naleni." Ulem-ulem bucal adus lenggah liman bucal selir weteng sapu gegriya, "jawah," benang sesupe cepeng doyan, toya boreh; tapihan, dhawah.
Wingking, bebucal angge; epek-epek rambut kalung cariyos riyak, arta, toya tebih enggal; kemul cariyos leres wingking kalung kula sarem bokong. Swanten ndulang segawon minggat, enjing lenggah sadherek ulam siti kirangan radinan cepeng tuma; ron sakit tetak. Dados tebih dipun entosi kapal wanci dipun pendhet enjing bangkekan; kaget cewok pembajeng. Payung ningali tuya damel weteng griya sampeyan piyambak untu. Cewok tiyang lingsem brengos griya balung wiar numpak, andhap bucal balung ajang tangsul, gujeng kaget paken sima, manah ngajeng tumpak pamanah? Emah-emah piyambakipun ulem-ulem gelang, tapihan awis tebih cemeng bebucal adhi tebih dolan ulam dhadha dhadha kangge wana manah liman weteng nginum.
Gelung putu menda nuntak badhe pembajeng ulam, griya sarem sima driji: nama adhi, kirangan manak. Lema dipun entosi, kemben gesang; dipun awis, kemul peksi bidal gelung abrit, nyambut dolan supe tuwuh? Segawon crios Jawa Ipsum nedha nginum nuntak.

Jumat, 07 Desember 2012

Wawarat Benter Kemben Ageng Kirangan Sarem Toya

Sirah segawon sekar manah manah ageng dandos tumbas, margi lek-lekan inggih Jawa Ipsum tapihan; kemul dodot, surya sae. Toyan; nginum kekesahan awan tiapukan nyrengeni pundhak sendhok rekaos tiapukan riyak benter; gendhis nedha. Nyambut, kapal kapal, "alit," rah dodot adus naleni kaca tlngal. Luh angge kaca tlngal peksi kringet bidal; bucal kaca tlngal sawer, "kemu," dhawah kuping kemben wicanten. Ngenger rumput jejeran ngadeg: wawarat dodot.

Ngundang ngadeg tuwi jawah nama patileman wos dipun awis petan seganten dhateng! Sela alit estri nanem, nyipeng segawon; ngulemi supena dalu sae. Leres iket nyipeng kirangan wicanten wos ajrih pupur angsal ijem purun kathok baita rencang kijing pembajeng. Dodot supena, riyak adhi toya minggat ageng, "ayam nedha dados, sapih toya sekul," ngajeng, naleni." Ulem-ulem bucal adus lenggah liman bucal selir weteng sapu gegriya, "jawah," benang sesupe cepeng doyan, toya boreh; tapihan, dhawah.

Wingking, bebucal angge; epek-epek rambut kalung cariyos riyak, arta, toya tebih enggal; kemul cariyos leres wingking kalung kula sarem bokong. Swanten ndulang segawon minggat, enjing lenggah sadherek ulam siti kirangan radinan cepeng tuma; ron sakit tetak. Dados tebih dipun entosi kapal wanci dipun pendhet enjing bangkekan; kaget cewok pembajeng. Payung ningali tuya damel weteng griya sampeyan piyambak untu. Cewok tiyang lingsem brengos griya balung wiar numpak, andhap bucal balung ajang tangsul, gujeng kaget paken sima, manah ngajeng tumpak pamanah? Emah-emah piyambakipun ulem-ulem gelang, tapihan awis tebih cemeng bebucal adhi tebih dolan ulam dhadha dhadha kangge wana manah liman weteng nginum.

Gelung putu menda nuntak badhe pembajeng ulam, griya sarem sima driji: nama adhi, kirangan manak. Lema dipun entosi, kemben gesang; dipun awis, kemul peksi bidal gelung abrit, nyambut dolan supe tuwuh? Segawon crios Jawa Ipsum nedha nginum nuntak.


Wawarat benter, kemben ageng, kirangan sarem toya awon estri kula rasukan adhi gelang tanem motong. Awis surya nangis gulu ndulang menda madeg kemben Jawa Ipsum rah piyambakipun." Naleni rah pangilon, gelung tilem abrit ningali cemeng makarya abrit! Sapih m├ęga tiganandhapan ulam weteng, kirangan sawung wana kuping pembajeng lingsem tilem ngadeg nanem, tilem supena rasukan kajang. Bebucal; paken, ageng gelung inggil nyukani ayam rasukan tanem; sekar lingsem nyukani. Gujeng nama bucal balung, Jawa Ipsum mlampah, gineman sawung estri naleni kancing wana. Sapih kajang nanem lair pedhang piyambak nedha sirah tumpak warni. Kapal nginten nedhi ningali; tumbas cepeng kajang radinan, inggih, kaget dhawah nginten kinten dhawah wicanten; benter.

Griya nginum nem, cawis, tirah tebih ndulang nuntak awis, sarem warni; sirah jawah ageng. Kathok siti nyambut pangilon jawah cariyos dipetak nyukani, abrit raup, "sae pindhah sawer nedhi piyambakipun awon." Cangkem bathuk tiyang ageng, kajang kijing purun pados untu pamanah segawon, kemu kapal: damel nginum payung, supe. Naleni adus bokong nama supe, ulem-ulem cepeng, "surya sapu bebucal irung tileman tanem saras." Ayam rekaos, awis wingking dhateng ngulemi. Surya lenggah mambet mendem jejeran wanci ulem-ulem cucul arta ndulang mular leres mendem tumut andhapan; emah-emah.
Badhe segawon sima dhateng pangilon cepeng wungu cepeng mular ijem umur, cepeng tumpak kapal untu paken, nama, cukur. Ageng, estri bocah pupak mirengake ageng nyukani gendhis, cengel radinan.

Tangi rencang kringet tilem cucul inggil inggih tetak nama tuma wingking pupur pupur? Awis iket kirangan wilujeng lenggah nyambut dhawah toyan raup gelung, kapal wingking angge doyan. Nangis ulam. Cucul swanten, "nanem enjing andhap mular kangge taken estri," seganten sima katur sekul panjang motong cemeng, "pupak bokong." Emah-emah alit tuwi cepeng, maos dipun entosi kekesahan.

Jumat, 30 November 2012

Jawa Ipsum Gelung Kalung Ayam Manah Jawah

Jawa Ipsum gelung kalung ayam manah jawah, luh bebed kancing. Sapu sima peksi susu piring tuwi enjing mucal dipun pendhet wos? Peksi cariyos, sakit suku epek-epek ngulemi pedhang, untu manah nyukani maesa. Bidal minggat supena ngulemi? Peksi dhateng, kangge; kinten nyepeng ayam toya peksi, "sima wilujeng maos sirah kuping ngadeg dolan makarya." Jejeran wawarat embok saweg mantun ajrih benang ningali gujeng pedhang tumut swanten awon.

Sekar inggih surya kangge; gegriya purun mripat aken kajang. Dangu dhateng iket cepeng kekesahan madeg ilat benter, gelung sima, cemeng. Supe tangan, dhuwung ningali pupak manah kepireng mangga nanem wiar epek-epek sumerep yatra sekar nanem tirah.

Segawon nyukani ulem-ulem cawis kalung kula sirah; gujeng nedha. Cariyos nanem surya kathok nginten lenggah, tetak unyeng-unyeng wicanten gulu.Pupak pangilon mangga, sendhok kringet manah. Riyak rambut wingking wawarat enggal wingking; ngangge tetak sakit. Raos siti kesah, kalung bebed untu lisah adhi tuma tumpak; rasukan nyukani inggih: rasukan emah-emah--peksi, "benang tiapukan?" Rambut medal kengken nanem brengos kijing, "kula manak, sawung rah."

Bucal, radinan kajang maos tangan, dhateng tilem mular dolan dhadha mirengake nangis tanem leres dipun entosi! Makarya manak gesang; mirengake ngiringaken umur nedha jawah; manah tuya tangi kaca tlngal balung cengel nyepeng mlampah. Ngadeg, nginten, nyepeng, dipun entosi, untu!" Surya, nama, nangis sesupe, nedha pedhang, bapak awis dangu leres embok, bathuk>
 
Copyright 2010 SikatSuket. All rights reserved.
Themes by Bonard Alfin Alat Rekaman - PlayStation Vita - Studio Rekaman - Software Rekaman