Jumat, 30 November 2012

Jawa Ipsum Gelung Kalung Ayam Manah Jawah

Jawa Ipsum gelung kalung ayam manah jawah, luh bebed kancing. Sapu sima peksi susu piring tuwi enjing mucal dipun pendhet wos? Peksi cariyos, sakit suku epek-epek ngulemi pedhang, untu manah nyukani maesa. Bidal minggat supena ngulemi? Peksi dhateng, kangge; kinten nyepeng ayam toya peksi, "sima wilujeng maos sirah kuping ngadeg dolan makarya." Jejeran wawarat embok saweg mantun ajrih benang ningali gujeng pedhang tumut swanten awon.

Sekar inggih surya kangge; gegriya purun mripat aken kajang. Dangu dhateng iket cepeng kekesahan madeg ilat benter, gelung sima, cemeng. Supe tangan, dhuwung ningali pupak manah kepireng mangga nanem wiar epek-epek sumerep yatra sekar nanem tirah.

Segawon nyukani ulem-ulem cawis kalung kula sirah; gujeng nedha. Cariyos nanem surya kathok nginten lenggah, tetak unyeng-unyeng wicanten gulu.Pupak pangilon mangga, sendhok kringet manah. Riyak rambut wingking wawarat enggal wingking; ngangge tetak sakit. Raos siti kesah, kalung bebed untu lisah adhi tuma tumpak; rasukan nyukani inggih: rasukan emah-emah--peksi, "benang tiapukan?" Rambut medal kengken nanem brengos kijing, "kula manak, sawung rah."

Bucal, radinan kajang maos tangan, dhateng tilem mular dolan dhadha mirengake nangis tanem leres dipun entosi! Makarya manak gesang; mirengake ngiringaken umur nedha jawah; manah tuya tangi kaca tlngal balung cengel nyepeng mlampah. Ngadeg, nginten, nyepeng, dipun entosi, untu!" Surya, nama, nangis sesupe, nedha pedhang, bapak awis dangu leres embok, bathuk>
 
Copyright 2010 SikatSuket. All rights reserved.
Themes by Bonard Alfin Alat Rekaman - PlayStation Vita - Studio Rekaman - Software Rekaman