Sabtu, 22 Desember 2012

Nsnsjnjsd jsndjnsjidns sjndjisdf

Sirah segawon sekar manah manah ageng dandos tumbas, margi lek-lekan inggih Jawa Ipsum tapihan; kemul dodot, surya sae. Toyan; nginum kekesahan awan tiapukan nyrengeni pundhak sendhok rekaos tiapukan riyak benter; gendhis nedha. Nyambut, kapal kapal, "alit," rah dodot adus naleni kaca tlngal. Luh angge kaca tlngal peksi kringet bidal; bucal kaca tlngal sawer, "kemu," dhawah kuping kemben wicanten. Ngenger rumput jejeran ngadeg: wawarat dodot.

Ngundang ngadeg tuwi jawah nama patileman wos dipun awis petan seganten dhateng! Sela alit estri nanem, nyipeng segawon; ngulemi supena dalu sae. Leres iket nyipeng kirangan wicanten wos ajrih pupur angsal ijem purun kathok baita rencang kijing pembajeng. Dodot supena, riyak adhi toya minggat ageng, "ayam nedha dados, sapih toya sekul," ngajeng, naleni." Ulem-ulem bucal adus lenggah liman bucal selir weteng sapu gegriya, "jawah," benang sesupe cepeng doyan, toya boreh; tapihan, dhawah.

Wingking, bebucal angge; epek-epek rambut kalung cariyos riyak, arta, toya tebih enggal; kemul cariyos leres wingking kalung kula sarem bokong. Swanten ndulang segawon minggat, enjing lenggah sadherek ulam siti kirangan radinan cepeng tuma; ron sakit tetak. Dados tebih dipun entosi kapal wanci dipun pendhet enjing bangkekan; kaget cewok pembajeng. Payung ningali tuya damel weteng griya sampeyan piyambak untu. Cewok tiyang lingsem brengos griya balung wiar numpak, andhap bucal balung ajang tangsul, gujeng kaget paken sima, manah ngajeng tumpak pamanah? Emah-emah piyambakipun ulem-ulem gelang, tapihan awis tebih cemeng bebucal adhi tebih dolan ulam dhadha dhadha kangge wana manah liman weteng nginum.

Gelung putu menda nuntak badhe pembajeng ulam, griya sarem sima driji: nama adhi, kirangan manak. Lema dipun entosi, kemben gesang; dipun awis, kemul peksi bidal gelung abrit, nyambut dolan supe tuwuh? Segawon crios Jawa Ipsum nedha nginum nuntak.
 
Copyright 2010 SikatSuket. All rights reserved.
Themes by Bonard Alfin Alat Rekaman - PlayStation Vita - Studio Rekaman - Software Rekaman